Македонски Shqip English

"Homo sum, humani nihil a me alienum puto"

"I am human, therefore nothing human is strange to me."

Институтот за човекови права (ИЧП) е здружение на граѓани основано во Скопје, во 2009 година, со цел промовирање, унапредување и заштитата на човековите права и слободи преку континуирана едукација на професионалната јавност, анализа на состојбите, организирање на стручни дискусии во рамките на правната професија како и дискусии за општата јавност.

Projects

Publications

Legal dialogue

Стручното списание „Правен дијалог“ кое го издава Институтот за човекови права (ИЧП) овој пат е поддржано од програмата на Цивика Мобилитас. Првото издание на Правниот дијалог беше објавено на 20 Ноември 2010 година, а почнувајќи од 10то издание објавено во Јуни 2016 година, Правниот дијалог се објавува на квартално ниво.

Проект за развој на микро-претпријатиja на жени во прекуграничната област

Обука за жени претприемачи за развој на микро-претпријатија во регионот Полог - Р. Македонија

Првата од предвидените 12 обуки на двете страни на границата, беше на тема „Женски права и родова еднаквост, трговско право и отворање на трговски друштва“ и даде сеопфатен осврт на законските регулативи и потребните обрасци и документи во Р.Македонија поврзани со релевантните теми.

Проект за развој на микро-претпријатиja на жени во прекуграничната област

Обука за жени претприемачи за развој на микро-претпријатија во регионот Елбасан Р. Албанија

Обуката беше на тема „Женски права и родова еднаквост, трговско право и отворање на трговски друштва“ и даде сеопфатен осврт на законските регулативи и потребните документи во Р.Албанија поврзани со релевантните теми.

Вечери на женски права 2018

Документарниот филм „Еднакви“ прикажан и во средните училиште на територија на Град Скопје

Активно учество во гледање на документарниот филм и интерактивната дискусија земаа речиси 300 средношколци.

Вечери на женски права 2018

Премиера на докуменарниот филм „Еднакви“

Со филмот „Еднакви“ ја одбележуваме 110 годишнината од борбата за родова еманципација на нашите борки Роза Плавева и Наќие Бајрам.

Вечери на женски права 2018

8ми март одбележан со настан во рамките на Вечери на женски права 2018

Институтот за човекови права го организираше настанот за 8ми март кој се одржа во МКЦ – Кино Фросина во соработка со Канцеларијата на UN Women во Скопје, под покровителство на Град Скопје и во соработка со Шведската Амбасада во Скопје.

Partners & Donors

Ciica Mobilitas European Union British Embassy Canadian Embassy Kingdom of Netherlandss