Македонски Shqip English

"Homo sum, humani nihil a me alienum puto"

“Unë jam njeri, asgjë njerëzore nuk është e huaj për mua”

Instituti për të drejtat e njeriut është organizatë qytetare e themeluar në Shkup në vitin 2009 dhe ka për qëllim promovimin, avancimin dhe mbrojten e lirisë dhe të drejtave njerëzore nëpërmjet edukimit të vazhdueshëm të opinionit profesional, analizës së situatave, organizimin e debateve profesionale në kuadër juridik si dhe organizimin e debateve për opinionin publik.

PROJEKTE

Publikime

Dialogu juridik

Revista profesionale “Dialogu Juridik” e cila publikohet prej Institutit për të drejtat e njeriut këtë herë i mbështetur nga programi Civika Mobilatis . Botimin i parë i Dialogut juridik është publikuar në 20 Nëntor të vitit 2010,duke filuar nga botimi i 10 në qershor të vitit 2016.

Проект за Заштита од дискриминација врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет

Одржана првата обука за правни професионалци за Заштита од дискриминација врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет

22.04.2019

Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РМ

Што се дебатираше на Правниот факултет во Штип? (14.03.2019 година)

Заштита од дискриминација врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет

Повик за учество на дводневна обука

Partnere dhe donator

Ciica Mobilitas European Union British Embassy Canadian Embassy Kingdom of Netherlandss