news-bg

Новости

post-img

Правен дијалог бр. 29

Повеќе
post-img

ВИДЕО: 15 години Институт за човекови права

Приказната за основањето на Институтот за човекови права започнува во 2009 година.

Повеќе
post-img
31.05.2024

Монографија - 15 години постоење на Институтот за човекови права во заштита на човековите права и владеењето на правото

Со оваа монографија ја одбележувамe петнаесет годишнината од основањето на Институтот за човекови права и неговата посветеност во заштитата на човековите права и владеењето на правото.  

Повеќе
post-img
22.05.2024

Соопштение по повод одземање на имунитет на судија на Врховен суд од страна на Судскиот совет на РСМ

Повеќе
post-img

ПОВИК ЗА ПРЕДЛОГ ПРОЕКТИ ВО РАМКИТЕ НА ПРОЕКТОТ „ЗАЕДНО ЗА ПОКВАЛИТЕТНО ЛОКАЛНО НОВИНАРСТВО“

Повеќе
post-img

Трибина на тема „Инклузивно образование“ во СОУ „Перо Наков“ - Куманово

Повеќе
post-img

Трибина на тема „Инклузивно образование“ во ОСМУ „Никола Штејн“ - Тетово

Повеќе
post-img

Покана за доставување понуди за набавка за изнајмување на простор за реализација на една работилница со средношколци 6/2024

Покана за доставување понуди за набавка за изнајмување на простор за реализација на една работилница во Куманово

Повеќе
post-img

Покана за доставување понуди за набавка за изнајмување на простор за реализација на една работилница со средношколци 5/2024

Покана за доставување понуди за набавка за изнајмување на простор за реализација на една работилница во Тетово

Повеќе
post-img

Покана за доставување понуди за набавка за изнајмување на простор за реализација на две работилници со средношколци 4/2024

Покана за доставување понуди за набавка за изнајмување на простор за реализација на две работилници во Скопје

Повеќе
post-img

Трибина на тема „Инклузивно образование“ во СМУГС „Д-р. Панче Караѓозов“ - Скопје

Повеќе
post-img

Конкурс: Младински активизам преку креативност (СОУ „Перо Наков“ - Куманово)

Повеќе
post-img

Конкурс: Младински активизам преку креативност (СМУГС „Д-р. Панче Караѓозов“ - Скопје)

Повеќе
post-img

Конкурс: Младински активизам преку креативност (СУГС „Димитар Влахов“ - Скопје)

Повеќе
post-img

Конкурс: Младински активизам преку креативност (ОСМУ „Никола Штејн“ – Тетово)

Повеќе
post-img

Трибина на тема „Инклузивно образование“ во СУГС „Димитар Влахов“

Повеќе
post-img

Покана за доставување понуди за набавка на услуги за консекутивен и писмен превод 3/2024

Повеќе
post-img

Покана за доставување на понуди за ангажирање на фасилитатори 2/2024

Повеќе
post-img

ПОЈАСНУВАЊЕ ПО ПОВОД ВЧЕРАШНИТЕ НАПИСИ ВО МЕДИУМИТЕ

Повеќе
post-img

Завршен настан „Борба против онлајн врсничко насилство врз девојчиња“

Повеќе
post-img

Инфографик: Клучни заклучоци од анкета на тема онлајн врсничко насилство

Повеќе
post-img

Инфографик: Следење на објави на социјалните медиуми

Повеќе
post-img

ИЗВЕШТАЈ: ОНЛАЈН ВРСНИЧКО НАСИЛСТВО (САЈБЕР БУЛИНГ) ВО СРЕДНИ УЧИЛИШТА ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Извештај од анкетно истражување

Повеќе
post-img

РОДОВО БАЗИРАНА АНАЛИЗА ЗА ОНЛАЈН - ВРСНИЧКОТО НАСИЛСТВО (САЈБЕР БУЛИНГ)

Повеќе
post-img

Инфографик: Фокус групи на тема онлајн врсничко насилство

Повеќе
post-img

Инфографик: Едукативни работилници на тема онлајн врсничко насилство

Повеќе
post-img

Повик за доставување на научни трудови за правен дијалог бр. 29

Повеќе
post-img

Покана за доставување на понуди за печатење на промотивни материјали 1/2024

Повеќе
post-img

Едукативна работилница во СУГС „Никола Карев“ - Скопје

Повеќе
post-img
13.02.2024

THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS: HOW TO ACCELERATE THEIR ACHIEVEMENT IN NORTH MACEDONIA AND LEAVE NO ONE BEHIND

Повеќе
post-img

ПРИЈАВА ЗА ЛОКАЛНИ МЕДИУМИ – НОВИНАРСКО ПРАКТИКАНТСТВО ВО ЛОКАЛНИ МЕДИУМИ

Повеќе
post-img

НОВИНАРСКО ПРАКТИКАНТСТВО ВО ЛОКАЛНИ МЕДИУМИ – АНГАЖИРАЊЕ НА МЛАДИ НОВИНАРИ-ПОЧЕТНИЦИ

Повеќе
post-img

Едукативна работилница во СУГС „Орце Николов“ во Скопје

Повеќе
post-img

Фокус група во СОУ „Славчо Стојменски“ во Штип

Повеќе
post-img

Едукативна работилница во СЕПУГС „Васил Антевски Дрен“ во Скопје

Повеќе
post-img

Фокус група во СОУ Гимназија „Јосип Броз Тито“ во Битола

Повеќе
post-img

ПОКАНА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ за набавка на услуга за спроведување на анкета за булинг и сајбер-булинг 01/2024

Повеќе
post-img

Покана за доставување понуда за анализа 02/2024
Повеќе
post-img

ИНФОГРАФИК: РАБОТАТА НА УСТАВНИОТ СУД НА РСМ БР. 3

Повеќе
post-img

ИНФОГРАФИК: КОМПАРАТИВЕН ПРЕГЛЕД НА ПРИМЕНА НА УСТАВНАТА ЖАЛБА ВО РЕГИОНОТ

Повеќе
post-img

Извештај од работата на Судскиот совет на РСМ

Повеќе
post-img

ВИДЕО: Принципи на администрација

Повеќе
post-img

Инфографик за социјална сигурност за стари лица

Повеќе
post-img

Инфографик за поднесување на тужба пред Управен суд

Повеќе
post-img

Инфографик за семејна и старосна пензија

Повеќе
post-img

Инфографик за лекување во странство

Повеќе
post-img

Инфографик за семејна и старосна пензија

Повеќе
post-img

Инфографик за поднесување на тужба пред Управен суд

Повеќе
post-img

Инфографик за социјална сигурност за стари лица

Повеќе
post-img

Инфографик за лекување во странство

Повеќе
post-img
25.12.2023

РАБОТИЛНИЦАТА „КОРУПЦИЈАТА, НАШ ПРЕДИЗВИК ЗА НЕ!“ ВО ООУ ,,НЕВЕНА ГЕОРГИЕВА - ДУЊА”

На ден 25.12.2024 година, Институтот за човекови права ја имаше честа да учествува на работилницата „Корупцијата, наш предизвик за НЕ!“ во ООУ ,,Невена Георгиева-Дуња”.

Повеќе
post-img

ИЗВЕШТАЈ: СОСТОЈБАТА НА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА 2023 ГОДИНА

Повеќе
post-img
22.12.2023

Работилницата „Корупцијата, наш предизвик за НЕ!“ во ООУ ,,Партенија Зографски”

Повеќе
post-img

ИНФОГРАФИК: Aнализа на одлуките и решенијата на Уставниот суд на Република Северна Македонија по поднесени барања за заштита на слободите и правата

Повеќе
post-img

Втора презентација на онлајн курсот за заштита на човековите слободи и права пред Уставниот суд на РСМ на Правниот факултет на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово

Повеќе
post-img

Студиска посета во Уставниот суд на Република Словенија

Повеќе
post-img

Трета презентација на онлајн курсот за заштита на човековите слободи и права пред Уставниот суд на РСМ на Правниот факултет, Универзитет "Гоце Делчев" - Штип

Повеќе
post-img

Анализа на одлуките и решенијата на Уставниот суд на Република Северна Македонија по поднесени барања за заштита на слободите и правата

Повеќе
post-img

Извештај: Работата на Управниот суд при одлучување во предмети коишто се однесуваат на социјални права

Повеќе
post-img

Годишен извештај за работата на Управниот суд при одлучување во предмети коишто се однесуваат на социјални права

Повеќе
post-img

Потреба за воведување уставна тужба во правниот поредок на Република Северна Македонија

Повеќе
post-img

Правен дијалог бр. 28

Повеќе
post-img

Курс за (Не)дискриминација

Курсов е наменет за сите лица кои сакаат да се едуцираат за темите поврзани со принципот на еднаков третман и (не)дискриминација.

Повеќе
post-img

Дебатата во рамките на проектот „Уставниот суд – заштитник на човековите права“

Повеќе
post-img

ИНФОГРАФИК: Kои принципи треба да ги почитува администрацијата кога одлучува за права и обврски на граѓаните?

Повеќе
post-img

Инфографик: Заклучоци и препораки од следењето на работата на Управниот суд на РСМ

Повеќе
post-img
23.11.2023

Често поставувани прашања: Европски Суд за Човекови Права

Повеќе
post-img

Водич за поднесување на иницијативи пред Уставниот суд на РСМ

Повеќе
post-img

ВИДЕО: Уставот на Република Северна Македонија и основните човекови права и слободи

(анимирано видео наменето за деца од основно и средно училиште)

Повеќе
post-img

Презентација на онлајн курсот за заштита на човековите слободи и права пред Уставниот суд на РСМ на Правниот факултет - Битола, Универзитет "Св. Климент Охридски"

Повеќе
post-img

Курс за заштита на човековите слободи и права пред Уставниот суд на РСМ

Повеќе
post-img

Обука за примена на пристапот заснован на човекови права во медиумското работење

Повеќе
post-img

ИНФОГРАФИК: РАБОТАТА НА УСТАВНИОТ СУД НА РСМ бр. 2

Повеќе
post-img

Повик за избор на новинари за учество на обука на тема примена на пристапот заснован на човекови права во медиумското работење

Повеќе
post-img
26.10.2023

NATIONAL PUBLICATION ON THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS - OPEN CALL FOR ESSAYS/ARTICLES

Повеќе
post-img

ВОДИЧ ЗА ПРИМЕНА НА ПРИСТАПОТ ЗАСНОВАН НА ЧОВЕКОВИ ПРАВА ВО МЕДИУМСКАТА РАБОТА

Повеќе
post-img
19.10.2023

Меморандум за соработка помеѓу ИЧП и Филолошкиот факултет „Блаже Конески"

Повеќе
post-img

ИНФОГРАФИК: ВОДИЧ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ИНИЦИЈАТИВИ ПРЕД УСТАВНИОТ СУД НА РСМ

Повеќе
post-img

ИНФОГРАФИК: РАБОТАТА НА УСТАВНИОТ СУД НА РСМ

15 април - 31 јули 2023

Повеќе
post-img

Извештај за Универзалниот периодичен преглед на ОН

Повеќе
post-img

Повик за новинари за учество на обука за медиумско известување и истражувачко новинарство

Повеќе
post-img

СООПШТЕНИЕ: Блупринт групата се повлекува од понатамошно учество и давање придонес во процесот на изработка на новиот Кривичен Законик

Повеќе
post-img

Повик за за ангажирање на двајца експерти за изработка на документ за јавни политики за можност за воведување на уставна тужба/жалба 7/2023

Повеќе
post-img

Повик за набавка на услуги за техничка поддршка и продукција на онлајн курс 6/2023

Повеќе
post-img

ПОВИК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НАУЧНИ ТРУДОВИ ЗА ПРАВЕН ДИЈАЛОГ БР. 28

Повеќе
post-img

БЛУПРИНТ ГРУПАТА ДО ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РСМ ИСПРАТИ БАРАЊЕ ЗА НЕПОТПИШУВАЊЕ НА УКАЗОТ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА КРИВИЧНИОТ ЗАКОНИК

Повеќе
post-img

РЕАКЦИЈА ПО ПОВОД ИЗМЕНИТЕ НА КРИВИЧНИОТ ЗАКОНИК ВО СКРАТЕНА ПОСТАПКА

Повеќе
post-img

БАРАЊЕ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА УСЛУГА – ХОТЕЛСКО СМЕСТУВАЊЕ, УГОСТИТЕЛСКИ УСЛУГИ И ИЗНАЈМУВАЊЕ НА РАБОТНА ПРОСТОРИЈА/САЛА ЗА ТРИ ДВОДНЕВНИ ОБУКИ

Повеќе
post-img

Извештај од следењето на работата на Судскиот Совет на РСМ

(јануари - јули 2023)

Повеќе
post-img

Прирачник за европските стандарди за управните постапки

- Стандарди на Советот на Европа и Европскиот суд за човекови права за управните постапки -


Повеќе
post-img

Покана за доставување понуди за ангажирање на експерт за изработка на извештај за УПП на ОН 10/2023

Повеќе
post-img
27.07.2023

Извештај од следење на Управниот суд на Република Северна Македонија

јануари – јуни 2023 година

Повеќе
post-img

Повик за ангажирање на двајца експерти за изработка на онлајн курс за заштита на човековите права пред Уставниот суд 5/2023

Повеќе
post-img

Актуелна состојба, специфични развојни потреби и ранливост на локалните медиуми, со посебен осврт на западниот регион на Република Северна Македонија

Извештај

Повеќе
post-img

Реакција по повод избори на два членови на Судскиот совет на РСМ од редот на судиите и изборот на јавни обвинители од Советот на јавни обвинители на РСМ

Повеќе
post-img

ПУБЛИКАЦИЈА: СТАТУСОТ НА ВОНБРАЧНАТА ЗАЕДНИЦА И ПРАВАТА НА ВОНБРАЧНИТЕ ПАРТНЕРИ

Во оваа анализа ќе бидат изнесени клучните аспекти на состојбата на вонбрачната заедница во нашава држава и потребата од поцелосно законско регулирање на правните односи...

Повеќе
post-img

Реакција по повод случувањата во Судски совет на РСМ во врска со кандидатурите за членови

Повеќе
post-img

Номинација на членови во комисијата за спроведување на избори за членови на Судски совет

Повеќе
post-img

Повик за ангажирање на експерти за изработка на онлајн курс за недискриминација 8/2023

Повеќе
post-img

ПРАВЕН ДИЈАЛОГ БР. 27

Повеќе
post-img

Повик за ангажирање на тројца експерти за изработка на илустриран Устав 4/2023

Повеќе
post-img

Повик за ангажирање на експерти за изработка на водич за примена на ПЗЧП во медиумската работа 1/2023

Повеќе
post-img

Фокус група со граѓански организации

Повеќе
post-img

Повик за ангажирање на експерти за истражување и изработка на длабинска анализа на одлуките на Уставниот суд 3/2023

Повеќе
post-img

Судскиот совет продолжува со незаконитото и нетранспарентно постапување - реакција по повод случувањата во Судскиот совет на РСМ на седниците одржани на 4 мај 2023

Повеќе
post-img

Реакција на Блупринт групата по повод случувањата во Судскиот совет на РСМ на седницата одржана на 26.04.2023

Повеќе
post-img

Повик за набавка на услуги за дизајн и печатење на промотивни материјали 7/2023

Повеќе
post-img

Повик за ангажирање на правник за следење на седниците на Уставниот суд на РСМ

Повеќе
post-img

Повик за набавка на услуги за изработка на визуелни продукти 6/2023

Повеќе
post-img
10.04.2023

Барање за повлекување на дневниот ред на Седница 112 на Собранието на Република Северна Македонија, закажано на 10 април 2023 година во 11 часот

Повеќе
post-img

Повик за набавка на услуги за писмен превод 5/2023

Повеќе
post-img

Повик за набавка на услуги за дизајн на публикации 4/2023

Повеќе
post-img

Повик за ангажирање на лектор 3/2023

Повеќе
post-img

Повик за ангажирање на експерти за изработка на прирачник за примена на стандарди на ЕСЧП во управни постапки 2/2023

Повеќе
post-img
08.03.2023

Меѓународниот ден на жената 2023

Повеќе
post-img
22.02.2023

ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ПРОГРАМСКИ МЕНАЏЕР НА ОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ

Повеќе
post-img

Повик за доставување научни трудови за Правен дијалог бр. 27

Повеќе
post-img

Состанок во Управен суд

Повеќе
post-img

Покана за ангажирање на правник за следење на рочишта пред Управниот суд 1/2023

Повеќе
post-img

Курс за родова еднаквост

www.ihracademy.org.mk

Повеќе
post-img

Втор извештај од следењето на работата на Судскиот совет (јули - декември 2022 година)

Повеќе
post-img

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРИСТАП ДО ПРАВДА ЗА 2022 ГОДИНА

Повеќе
post-img

Документ за јавни политики: Транспарентност, отчетност и ефективност на Советот на јавни обвинители на Република Северна Македонија

Повеќе
post-img

Kурс за интегрирање еднаквост во програми и во политики

www.ihracademy.org.mk

Повеќе
post-img

ПРАВЕН ДИЈАЛОГ БР. 26

Повеќе
post-img

Организирана експертска дебата во рамките на проектот „Зголемена транспарентност и отчетност на Советот на јавни обвинители”

Повеќе
post-img

ИНФОГРАФИК: Заклучоци од спроведени фокус групи со граѓани на тема пристап до правда

Повеќе
post-img
14.12.2022

ПРЕСУДА НА ЕВРОПСКИОТ СУД ПРОТИВ СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА СЕГРЕГАЦИЈА НА УЧЕНИЦИ РОМИ

Повеќе
post-img

ИНФОГРФИК: ПРИСТАП ДО ПРАВДА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Повеќе
post-img

ВИДЕО: ПРИСТАП ДО ПРАВДА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Повеќе
post-img
10.12.2022

16 дена активизам против родово базирано насилство 2022

Повеќе
post-img
10.12.2022

Меѓународен ден на човековите права 2022

Повеќе
post-img
09.12.2022

Mеѓународниот ден за борба против корупцијата 2022

Повеќе
post-img

Уставниот суд на РСМ донесе позитивна одлука по иницијативата од ИЧП

Денес Уставниот суд на Република Северна Македонија донесе позитивна одлука по ИНИЦИЈАТИВАТА ОД ИНСТИТУТОТ ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА (У.БР.289/2020) поднесена во 2020 година и оцени дека членот 44 став 2 од ЗАКОНОТ ЗА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА во делот: „најдоцна до 65 годишна возраст“ ПРЕТСТАВУВА ДИСКРИМИНАЦИЈА ПО ОСНОВ НА ВОЗРАСТ.
Повеќе
post-img

ФОКУС ГРУПА СО ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ТЕМА ПРОБЛЕМИ ВО ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРИСТАПОТ ДО ПРАВДА

Повеќе
post-img
18.11.2022

Одликување на г-а Маргарита Цаца Николовска, претседателка на Институтот за човекови права

Витез од Редот на Легијата на честа - највисокото одликување на Француската Република

Повеќе
post-img
post-img

Организирана работилница на тема „Зголемување на транспарентноста на јавнообвинителскиот систем на Република Северна Македонија“

Повеќе
post-img

ПРОМОВИРАНА АНАЛИЗАТА ЗА СЕОПФАТНА ОЦЕНА НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА СТРАТЕГИЈАТА ЗА РЕФОРМА НА ПРАВОСУДНИОТ СЕКТОР (2017 – 2022)

Повеќе
post-img

РЕАКЦИЈА ПО ПОВОД ДИСКУСИЈАТА НА СЕДНИЦАТА НА СОВЕТОТ НА ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ ВО ОДНОС НА ЈАВНО СПОДЕЛЕН СТАВ ОД БЛУПРИНТ ГРУПАТА ЗА ИЗБОРОТ НА ОСНОВЕН ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ НА ОЈО ГОКК

Повеќе
post-img

Повик за ангажирање на експерти за изработка на онлајн курс за еднаквост 11/2022

Повеќе
post-img

НЕДОВОЛНА ТРАНСПАРЕНТНОСТ И ПРОПУСТИ ПРИ ИЗБОРОТ НА ОСНОВЕН ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ НА ОСНОВНОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО ЗА ГОНЕЊЕ ОРГАНИЗИРАН КРИМИНАЛ И КОРУПЦИЈА

Повеќе
post-img
post-img

КОМЕНТАР НА БЛУПРИНТ ГРУПАТА ЗА ПРАВОСУДСТВО НА ИЗВЕШТАЈОТ НА ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА 2022 ГОДИНА ВО ДЕЛОТ НА ПРАВОСУДСТВОТО – ДО КАДЕ СМЕ И ШТО ПОНАТАМУ?

Повеќе
post-img

ПРИСТАП ДО ПРАВДА ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА: ИЗВЕШТАЈ ОД АНКЕТНО ИСТРАЖУВАЊЕ

октомври 2022

Повеќе
post-img

ИНФОГРАФИК: СТАТУС НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКОНСКИ ИЗМЕНИ

Инфографик произлезен од вториот полугодишен мониторинг бриф од Следењето на спроведувањето на Стратегијата за реформа на правосудниот сектор 2017 – 2022

Повеќе
post-img

Завршната конференција во рамките на проектот „Следење на националните активности во борбата против корупцијата”

Повеќе
post-img

Курс за правото на приватност

Повеќе
post-img

АНАЛИЗА: ПРАВНИОТ СУБЈЕКТИВИТЕТ И ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД ВОНБРАЧНАТА НАСПРОТИ БРАЧНАТА ЗАЕДНИЦА

Повеќе
post-img

ИНФОГРАФИК: БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОШ

Повеќе
post-img

Прв извештај од следењето на работата на Судскиот совет (јануари - јуни 2022 година)

Повеќе
post-img

ПОВИК ЗА ПРАВЕН ДИЈАЛОГ БР. 26

Повеќе
post-img

ВТОР ПОЛУГОДИШЕН МОНИТОРИНГ БРИФ

Следење на спроведувањето на Стратегијата за реформа на правосудниот сектор 2017 – 2022 

(јануари 2022 - јуни 2022)

Повеќе
post-img

Втора работилница за зајакнување на капацитетите на ИЧП

Повеќе
post-img

Тримесечниот извештај за работата на Советот на јавни обвинители (мај - јули 2022 година)

Повеќе
post-img

Фокус група со граѓани од Полошкиот регион на тема проблеми во остварување на пристапот до правда

Повеќе
post-img

Анализа на националните документи релевантни во борбата против корупцијата

Повеќе
post-img
01.09.2022

Што е бесплатна правна помош?

Повеќе
post-img

ПОКАНА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА УСЛУГА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЕДНА АНКЕТА ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ НА ПРИСТАПОТ ДО ПРАВДА НА ГРАЃАНИТЕ 10/2022

Институтот за човекови права во рамките на проектот „Пристап до правда за сите”, финансиран од ЕУ во рамки на ИПА програмата за граѓанско општество и медиуми 2020 – Оперативна поддршка за граѓански организации во Република Северна Македонија, има потреба од набавка на услуга за спроведување на една анкета за истражување на пристапот до правда на граѓаните.

Повеќе
post-img

ИНФОГРАФИК: МОНИТОРИНГ ИЗВЕШТАЈ ЗА ИСПОЛНЕТОСТА НА „ПЛАН ЗА ПОЛИТИКИ ЗА ДОБРО ВЛАДЕЕЊЕ“

Повеќе
post-img

МОНИТОРИНГ ИЗВЕШТАЈ ЗА ИСПОЛНЕТОСТА НА „ПЛАН ЗА ПОЛИТИКИ ЗА ДОБРО ВЛАДЕЕЊЕ“

Повеќе
post-img

Курс „Основи за борба против корупција во Република Северна Македонија (РСМ)“

Повеќе
post-img

Мислење и коментари по предлог законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси

Институтот за човекови права го разгледа текстот на Предлогот за измена и дополнување на Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси и даде свои коментари за измени и дополнувања


Повеќе
post-img
post-img

Фокус група со граѓани од подрачјето на Град Скопје на тема проблеми во остварување на пристапот до правда

Повеќе
post-img

Препораки за унапредување на легислативата и практиката во однос на исполнување на обврската за еднаквост

Повеќе
post-img

Работилница за подготовка на организациски план за застапување

Повеќе
post-img

БЛУПРИНТ ГРУПАТА ПРОДОЛЖУВА ДА ГО СЛЕДИ СПРОВЕДУВАЊЕТО НА РЕФОРМИТЕ ВО ПРАВОСУДСТВОТО ПРЕКУ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ПРОЕКТОТ „ЗА ПРАВДА – ГРАЃАНСКИ ПРИДОНЕС ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ПРАВОСУДСТВОТО“

Повеќе
post-img
post-img

ПРАВЕН ДИЈАЛОГ БР. 25

Повеќе
post-img

ИНФОГРАФИК: ВТОР МОНИТОРИНГ ИЗВЕШТАЈ ЗА ИСПОЛНЕТОСТА НА ПЛАНОТ ЗА БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈА „АКЦИЈА 21“ И НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА И СУДИРОТ НА ИНТЕРЕСИ

Повеќе
post-img

Повик за набавка на услуги за анимација, дизајн и визуелизација 05/2022

Повеќе
post-img

Повик за ангажирање на двајца експерти за изработка на онлајн курс за правото на приватност 03/2022

Повеќе
post-img

Повик за ангажирање на услуги за дизајн, подготовка и печатење на материјали 04/2022

Повеќе
post-img

Завршна конференција во рамки на проектот „Заштита од дискриминација, булинг и говор на омраза“

Повеќе
post-img

ВИДЕО: Истражување - говор на омраза, булинг и дискриминација

Повеќе
post-img

ИНФОГРАФИК: Препораки за справување со „булинг“, говор на омраза и дискриминација во средните училишта

Повеќе
post-img

ДОКУМЕНТ ЗА ЈАВНИ ПОЛИТИКИ: ВРСНИЧКО НАСИЛСТВО (БУЛИНГ), ДИСКРИМИНАЦИЈА И ГОВОР НА ОМРАЗА МЕЃУ СРЕДНОШКОЛЦИТЕ

Повеќе
post-img

ИНФОГРАФИК: МОНИТОРИНГ ИЗВЕШТАЈ ЗА ИСПОЛНЕТОСТА НА ПЛАНОТ ЗА БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈА „АКЦИЈА 21“ И НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА И СУДИРОТ НА ИНТЕРЕСИ

Повеќе
post-img

ИНФОГРАФИК: „БУЛИНГ“, ГОВОР НА ОМРАЗА И ДИСКРИМИНАЦИЈА ВО СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСТРАЖУВАЊЕ

Повеќе
post-img

ИНФОГРАФИК: МОНИТОРИНГ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА КСЗД БР. 3

Повеќе
post-img

ВТОР МОНИТОРИНГ ИЗВЕШТАЈ ЗА ИСПОЛНЕТОСТА НА ПЛАНОТ ЗА БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈА „АКЦИЈА 21“ И НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА И СУДИРОТ НА ИНТЕРЕСИ

Повеќе
post-img

Курс за дискриминацијата, врсничкото насилство (булинг) и говорот на омраза во училиштата

Повеќе
post-img

Повик за ангажирање на експерти за изработка на онлајн курс за борба против корупција 02/2022

Повеќе
post-img

Завршна конференција на проектот „За правда – Следење на спроведувањето на Стратегијата за реформи во правосудството во 2021 година“

Повеќе
post-img

Завршна конференција во рамките на проектот „Пристапот заснован на човекови права за време на Ковид-19 кризата”

Повеќе
post-img

Унапредување на реформите во правосудството – Кон враќање на довербата на граѓаните во правосудниот систем

Повеќе
post-img
post-img

ДОКУМЕНТ ЗА ЈАВНИ ПОЛИТИКИ: ЗНАЧЕЊЕТО НА ПРИСТАПОТ ЗАСНОВАН НА ЧОВЕКОВИ ПРАВА ЗА ОДГОВОРОТ НА ЗДРАВСТВЕНАТА КРИЗА ПРЕДИЗВИКАНА ОД KОВИД-19 ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Повеќе
post-img
post-img

ВТОР МОНИТОРИНГ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПЗЧП И РЕСТРИКЦИИТЕ ШТО ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД КОВИД-19 КРИЗАТА

Повеќе
post-img

Дефинирање на говорот на омраза, дискриминација и булинг

Повеќе
post-img

МОНИТОРИНГ ИЗВЕШТАЈ ЗА ИСПОЛНЕТОСТА НА ПЛАНОТ ЗА БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈА „АКЦИЈА 21“ И НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА И СУДИРОТ НА ИНТЕРЕСИ

Повеќе
post-img

Oдржани средби со претставници на национални институции

Повеќе
post-img

ПОВИК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ За ангажирање на фирма за изготвување на визуелни продукти и други елементи

Повеќе
post-img

ИНФОГРАФИК: ВЛИЈАНИЕТО НА СОЦИЈАЛНИТЕ И МАС МЕДИУМИТЕ ВО КРЕИРАЊЕТО НА ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ

Повеќе
post-img

ПОВИК ЗА ПРАВЕН ДИЈАЛОГ БР. 25

Повеќе
post-img

ВИДЕО: Улогата на ПЗЧП за време на здравствена криза

Повеќе
post-img
post-img
post-img

Резултати од истражување-влијанието на социјалните и мас медиумите во креирањето на јавното мислење

Анализа за влијанието на социјалните и на мас-медиумите во креирањето на јавното мислење и последиците од него изразени преку градење на стереотипи, дискриминација, булинг и говор на омраза кај средношколците

Повеќе
post-img

ПОВИК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ За ангажирање на експерт за изготвување на документ за јавни политики 1/2022

Повеќе
post-img

ИНФОГРАФИК: Образованието во време на пандемија

Повеќе
post-img

ИНФОГРАФИК: МОНИТОРИНГ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА КСЗД БР.2

Повеќе
post-img

МОНИТОРИНГ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА КСЗД БР.2

Повеќе
post-img
post-img

Потпишан Меморандум за соработка со Државната комисија за спречување на корупција

Институтот за човекови права потпиша Меморандум за соработка со Државната комисија за спречување на корупција (ДКСК)


Повеќе
post-img

ВИДЕО: Што е булинг или врсничко насилство/вознемирување?

Повеќе
post-img
20.12.2021

ПОВИК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ

Повеќе
post-img

Курс за имплементација на пристапот заснован на човекови права за време на здравствена криза

Повеќе
post-img
03.12.2021

Меѓународен на лицата со попреченост

Повеќе
post-img

Прирачник за наставници - МЕТОДИ И ПРИСТАПИ ЗА РАЗРАБОТКА НА КОНТРОВЕРЗНИ ПРАШАЊА ВО НАСТАВАТА

Повеќе
post-img

Алатка за самоевалуација на практики за настава за контроверзни прашања

Повеќе
post-img
post-img
post-img
post-img

Инфографик: МОНИТОРИНГ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА КСЗД БР.1

Повеќе
post-img
post-img

МОНИТОРИНГ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА КОМИСИЈАТА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈA БР.1

Повеќе
post-img

ПОКАНА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ (експерти за изготвување на два курса)

За потребите на проектот „Заштита од дискриминација, врсничко насилство и говор на омраза”, финансиран од Германска амбасада, проектниот тим на Институтот за човекови права испраќа ПОКАНА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ за ангажирање на експерти за изготвување на два курса за заштита од дискриминација, врсничко насилство и говор на омраза. 

Повеќе
post-img

ВИДЕО: Зборуваме со ученици на тема „Контроверзни прашања“

Зборувавме со ученици на тема „Контроверзни прашања“, што мислат тие за истите и колку се застапени за време на наставата.
Повеќе
post-img

Курс за одговорност, ефикасност и транспарентност на судството

Курсот-онлајн работилницата е поделена на 7 модули а на крајот, ќе можете да се стекнете со соодветен сертификат.

Повеќе
post-img

ПРВ МОНИТОРИНГ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРИМЕНА НА ПРИСТАПОТ ЗАСНОВАН НА ЧОВЕКОВИ ПРАВА И РЕСТРИКЦИИТЕ ШТО ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД КОВИД-19 КРИЗАТА

Повеќе
post-img
post-img

Визуелни водичи: Како да се користи наставната програма при справување со контроверзни теми?

Повеќе
post-img
post-img
post-img
post-img

Завршна конференција: Уставниот суд на Република Северна Македонија искуства и перспективи

Повеќе
post-img

Длабинска Анализа: Уставен суд на Република Северна Македонија, искуства и перспективи

Повеќе
post-img

ВИДЕО: Како да ги заштитите правата и слободите пред Уставниот суд на РСМ?

Повеќе
post-img

ПОВИК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ 03/2021

Повик за доставување понуди за ангажирање на експерт за изготвување на прашалници за ученици и наставници во средните училишта на територијата на Град Скопје во врска со справување со последиците од учење на далечина како резултат на пандемијата

Повеќе
post-img

ПОВИК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ 02/2021

Повик за доставување понуди за ангажирање на фирма за изготвување на визуелни продукти и други елементи

Повеќе
post-img

ИНФОГРАФИК: КРАТОК ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА УСТАВНИОТ СУД БР.3

Повеќе
post-img

ПОВИК ЗА ПРАВЕН ДИЈАЛОГ БР. 24

Повеќе
post-img

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА УСТАВНИОТ СУД БР.3

Повеќе
post-img
post-img
post-img
post-img
post-img

Анкета за испитување на јавно мислење „Како медиумите влијаат врз средношколците?“

Институтот за човекови права спроведува истражување на влијанието на социјалните медиуми и мас-медиуми во креирањето на јавно мислење и последиците изразени преку градење на стереотипи, дискриминација (сексуална ориентација и родов идентитет, род и статус), булинг и говор на омраза кај средношколците.

Повеќе
post-img
post-img

ЧЕТВРТА ОБУКА ЗА НАСТАВНИЦИ ЗА КОНТРОВЕРЗНИ ПРАШАЊА ВО УЧИЛИШНАТА ПРОГРАМА

Повеќе
post-img
post-img

ФОКУС ГРУПИ ВО РАМКИТЕ НА ПРОЕКТОТ „ПРИСТАПОТ ЗАСНОВАН НА ЧОВЕКОВИ ПРАВА ЗА ВРЕМЕ НА КОВИД-19 КРИЗАТА“

На 7 и 8 јули 2021 година, Институтот за човекови права одржа две онлајн фокус групи со претставници на граѓански организации кои работат со маргинализирани групи на граѓани.

Повеќе
post-img

ПОВИК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ 01/2021

Покана за доставување на понуди за ангажирање на двајца експерти за изготвување на курс за имплементација на пристапот заснован на човекови права за време на здравствената криза

Повеќе
post-img

ИНФОГРАФИК: КРАТОК ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА УСТАВНИОТ СУД БР.2

Повеќе
post-img

ТРЕТА ОБУКА ЗА НАСТАВНИЦИ ЗА КОНТРОВЕРЗНИ ПРАШАЊА ВО УЧИЛИШНАТА ПРОГРАМА

Повеќе
post-img

ПРАВЕН ДИЈАЛОГ БР.23

Повеќе
post-img

Втора тркалезна маса за транспарентноста на Уставниот суд на РСМ

Повеќе
post-img

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА УСТАВНИОТ СУД БР.2

Повеќе
post-img

ПЕТТА РАБОТИЛНИЦА ЗА ОДГОВОРНОСТ, ЕФЕКТИВНОСТ И ТРАНСПАРЕНТНОСТ ВО СУДСТВОТО

Повеќе
post-img

ЗАЕДНИЧКИ ПРОТОКОЛ ЗА УНИФИЦИРАНО СПРОВЕДУВАЊЕ И РАБОТЕЊЕ ВО СЕКТОРОТ ,,ПРАВДА“

Повеќе
post-img
25.05.2021

In memoriam Коста Петровски

Повеќе
post-img

Прва тркалезна маса за транспарентноста на Уставниот суд на РСМ

Повеќе
post-img
post-img

ВИДЕО: СУДСКИОТ СЛУЖБЕНИК ВО СЛУЖБА НА ГРАЃАНИНОТ

Повеќе
post-img

ПОСТЕР: ЗАЕДНИЧКА ЗАЛОЖБА ЗА ПОДОБРИ ДОСТИГНУВАЊА ВО СУДСТВОТО

Повеќе
post-img

Судскиот службеник во служба на граѓанинот

Повеќе
post-img

Втора обука за наставници за контроверзни прашања во училишната програма

Повеќе
post-img

РЕАКЦИЈА ВО ВРСКА СО ПРЕДЛОГ ЗАКОНОТ ЗА ПРЕИСПИТУВАЊЕ НА ФАКТИ И ДОКАЗИ КОРИСТЕНИ ВО СУДСКА ПОСТАПКА

Повеќе
post-img

Годишната конференција во Заедно во борба против корупција 2021

Повеќе
post-img
22.04.2021

Протоколот број 15 за изменување на Конвенцијата за заштита на човековите права и основните слободи

Повеќе
post-img

АНАЛИЗА НА НАЦИОНАЛНАТА И КОМПАРАТИВНА ПРАВНА РАМКА РЕЛЕВАНТНА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА

Повеќе
post-img

Прва обука за наставници за контроверзни прашања во училишната програма

Повеќе
post-img

Шеста средба на Советодавната работна група

Повеќе
post-img

ИНФОГРАФИК: Функционална анализа на Уставниот суд

Повеќе
post-img

ИНФОГРАФИК: КРАТОК ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА УСТАВНИОТ СУД БР.1

Повеќе
post-img

КРАТОК ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА УСТАВНИОТ СУД БР.1

Повеќе
post-img

ТРЕТО ОНЛАЈН ПРЕДАВАЊЕ ЗА ЖЕНСКИ ПРАВА

Повеќе
post-img

Прва средба во рамки на проектот „Контроверзни прашања во училишната програма развивање ефективни практики и пристапи во наставата и учењето“

Повеќе
post-img

ВТОРО ОНЛАЈН ПРЕДАВАЊЕ ЗА ЖЕНСКИ ПРАВА

Повеќе
post-img

ПРВО ОНЛАЈН ПРЕДАВАЊЕ ЗА ЖЕНСКИ ПРАВА

Повеќе
post-img

ВИДЕО: ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД КРИЗИТЕ НИКОГАШ НЕ СЕ РОДОВО НЕУТРАЛНИ - КАКО ЖЕНСКОТО ЛИДЕРСТВО ВЛИЈАЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ РОДОВА ЕДНАКВОСТ ЗА ВРЕМЕ НА КОВИД-19?

Повеќе
post-img

Последиците од кризите никогаш не се родово неутрални - како женското лидерство влијае за остварување родова еднаквост за време на Ковид-19?

Повеќе
post-img
post-img

ИСТРАЖУВАЧКА СТОРИЈА: ИСПЛАТЕНИ НАД 15 МИЛИОНИ ЕВРА ПО СУДСКИ РЕШЕНИЈА ЗА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА НА ЗЕМЈИШТЕТО ЗА АВТОПАТОТ КИЧЕВО – ОХРИД, ОД КОИ 5 МИЛИОНИ ЕВРА ЗА ТРОШОЦИ

Повеќе
post-img

Петта средба на Советодавната работна група

Повеќе
post-img

ИСТРАЖУВАЧКА СТОРИЈА: Mенуваат националност за работно место

Повеќе
post-img

Повик за Правен дијалог бр. 23

Повеќе
post-img

94 граѓански организации велат „ДА“ за еднаквоста, инклузијата, родовата рамноправност и заштитата од дискриминација и од насилство во новата концепција за реформи во основното образование

Повеќе
post-img
post-img

Дигитален курс - Обука на наставници

Родово сензитивно училиште е училиште, во кое академската, социјалната и физичката средина ги имаат предвид специфичните потреби на девојчињата и момчињата. Ова значи дека сите клучни фактори во училиштето – училишното раководство, наставниците, учениицте, родителите и другите засегнати страни во образованието ги разбираат образовните принципи и практики што промовираат родова еднаквост.

Повеќе
post-img

ВИДЕО: Што мислат граѓаните за дискриминацијата врз основа на сексуалната ориентација и родовиот идентитет

Повеќе
post-img

ИСТРАЖУВАЧКА СТОРИЈА: Проблемот наречен Русино: Сметот се трупа и пали, решението сѐ уште на хартија

Повеќе
post-img

ИНФОГРАФИК: Јавно мислење за дискриминација врз основ на сексуална ориентација и родов идентитет

Повеќе
post-img

ИСТРАЖУВАЧКА СТОРИЈА; Општините тонат во долгови - Тетово, Охрид и Карпош на врвот на листата

Повеќе
post-img

ИСТРАЖУВАЧКА СТОРИЈА: ГАЗДИТЕ НА 408 КОМПАНИИ СЕ „КРИЈАТ“ ВO 28 ОФШОР ДРЖАВИ

Повеќе
post-img

Инфографици од Петтиот мониторинг извештај за работата на ДПРСМ

Повеќе
post-img

ПЕТТИ МОНИТОРИНГ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА ДРЖАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РСМ

Повеќе
post-img

Онлајн Академија за човекови права

www.ihracademy.org.mk e првата онлајн академија за Е-учење на македонски јазик, која што нуди можност за едукација и доедукација во областа на човековите права.

Повеќе
post-img

СОСТОЈБАТА НА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Повеќе
post-img

АНАЛИЗА НА ДИСКРИМИНАЦИЈАТА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА 2020

Повеќе
post-img

Завршна конференција во рамки на проектот „Сексуална ориентација и родов идентитет (СОРИ) - Заштита од дискриминација“

Повеќе
post-img

Конференција во рамки на проектот „Човекови права за сите“

Повеќе
post-img

Завршна конференција и тркалезна маса во рамки на проектот „Намалување на родовите стереотипи во образованието“

Повеќе
post-img

Прирачник за наставници за примена на родова сензитивност во основно образовние

Повеќе
post-img
10.12.2020

Онлајн прослава на Денот на човековите права

Повеќе
post-img

Работилници за студенти за спречување и заштита од дискриминација

Повеќе
post-img
25.11.2020

Најчесто поставувани прашања: Видови насилство врз жени и девојки

Едно од најраспространетите прекршувања на човековите права е насилството врз жените и девојчињата кое за жал се случува секојдневно насекаде на земјината топка. Последиците од него се сериозни, а за негова превенција потребно е учество на целото општество. За да може да се препознае и да се спречи потребна е подготвеност од сите.

Повеќе
post-img

Фокус групи во рамки на проектот „Човекови права за сите“

Повеќе
post-img

АНАЛИЗИ ЗА ПРИСУСТВО НА РОДОВИ СТЕРЕОТИПИ

Институтот за човекови права во рамки на проектот „Намалување на родовите стереотипи во образованието“ изработи 2 Анализи за присуството на родовите стереотипи во наставните материјали на македонски наставен јазик и на албански наставен јазик

Повеќе
post-img

Да се стави крај на профитерството во време на животно-загрозувачка криза

Повеќе
post-img

Анализа на донесените уредби со законска сила за време на вонредната состојба во 2020

Повеќе
post-img

ИСТРАЖУВАЧКА СТОРИЈА: Неверојатниот пат на пријателот на Самсоненко и Камчев до изборниот бизнис со билборди

Повеќе
post-img
post-img

Приоритетно ставање на дневен ред на седница на Собранието на РСМ на Предлог – законот за огласување ништовност и поништување на правните акти и правни последици од постапките за лустрација

Повеќе
post-img

Трета обука за пристап заснован на човекови права за бизнис сектор

Повеќе
post-img
post-img
post-img

Резултати од истражување -ОЦЕНКА НА ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ И НИВОТО НА ПЕРЦЕПЦИЈА ЗА СО И РИ КАКО ОСНОВИ ЗА УТВРДУВАЊЕ ДИСКРИМИНАЦИЈА

Повеќе
post-img
19.10.2020

Седми регионален форум за владеење на правото во Југоисточна Европа

Повеќе
post-img

Обука за пристап заснован на човекови права за бизнис сектор

Повеќе
post-img
19.10.2020

Ден на граѓанските организации 2020

Повеќе
post-img

Што претставува пристапот заснован на човекови права и зошто треба да се користи?

Повеќе
post-img

Oбука за Примена на пристапот заснован на човекови права во политиките и програмските процеси на граѓанските организации

Повеќе
post-img

Обуката за Примена на пристапот заснован на човекови права во политиките и програмските процеси на институциите

Повеќе
post-img

ЧЕТВРТА РАБОТИЛНИЦА ЗА ОДГОВОРНОСТ, ЕФЕКТИВНОСТ И ТРАНСПАРЕНТНОСТ ВО СУДСТВОТО

На 1ви и 2ри октомври 2020 година се одржа четвртата Работилница за одговорност, ефективност и транспарентност во судството, во рамките на проектот „Заедничка заложба за подобри достигнувања во судството“ наменета за судии и судска администрација од Скопското апелационо подрачје, која е всушност прва од двете наменета за учесници од ова подрачје.

Во текот на дводневниот настан присутните судии и судската администрација имаа шанса да ги споделат своите искуства од секојдневната пракса на судовите...

Повеќе
post-img
post-img

Повик за учество на обука за пристапот базиран на човекови права

Повеќе
post-img

Човековите права им припаѓаат на сите

Повеќе
post-img

ПОКАНА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ 06/2020

Повеќе
post-img
post-img

Корупцијата убива

Корупцијата убива“ е насловот на проектот кој го спроведува Здружението за афирмација на мултимедијална уметност ИН-ВИ ИДЕА со седиште во Гостивар. Преку видео пораки и квалитетен истражувачки документарец овој проект има за цел да ја подигне јавната свест на граѓаните на Република Северна Македонија, особено на Полошкиот регион, за фаталните последици на корупцијата.

Повеќе
post-img

Блог во рамки на Платформата за човекови права

Повеќе
post-img

Трет повик за истражувачки стории

Повеќе
post-img

Корупциски отпечаток – Игра-тест на морален интегритет

Повеќе
post-img

КАДЕ Е ВИНАТА ЗА ВИСОКИОТ СТЕПЕН НА КОРУПЦИЈА ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА?

Повеќе
post-img

ВИДЕО: Што претставува пристапот заснован на човекови права и зошто треба да се користи?

Повеќе
post-img
31.08.2020

Нашиот практикант Колин

Повеќе
post-img
27.08.2020

Избор на нов член на ССРСМ

Повеќе
post-img

Побарај бесплатна правна помош

Повеќе
post-img

“Корупциски отпечаток” – тест на морален интегритет

Проектот цели кон подигнување на јавната свест за ризиците од корупција преку иновативна алатка за самопроцена на личната отпорност на корупција.

Повеќе
post-img

Летен камп - дискриминација, говор на омраза, сексуална ориентација и родов идентитет

Повеќе
post-img

ВИДЕО: Намалување на родовите стереотипи во образованието

Повеќе
post-img

ЗАПИСНИК - ТРЕТАТА СРЕДБА НА СОВЕТОДАВНАТА РАБОТНА ГРУПА

Повеќе
post-img

ПРОЕКТОТ „НАМАЛУВАЊЕ НА РОДОВИТЕ СТЕРЕОТИПИ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО“ ПРИДОНЕСУВА КОН ГЛОБАЛНИТЕ ЦЕЛИ ЗА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ

Повеќе
post-img
post-img

ПОВИК ЗА ТРУДОВИ - Правен дијалог бр. 22

Повеќе
post-img

ИНФОГРАФИК: ЗАШТИТА НА ИМОТНИТЕ ПРАВА И ИНТЕРЕСИ ВО ПОСТАПКИТЕ НА ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА И ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА

Повеќе
post-img

ДЕКЛАРАЦИЈАТА ЗА ПРИОРИТЕНО ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА

Повеќе
post-img

ОДРЖАН ТРЕТ СОСТАНОК НА СОВЕТОДАВНАТА РАБОТНА ГРУПА

Повеќе
post-img

ИНФОГРАФИК: ДПРСМ ВО УЛОГА НА ЗАШТИТА НА ИМОТНИТЕ ПРАВА И ИНТЕРЕСИ

Повеќе
post-img

ИНФОГРАФИК: Транспарентност, отчетност и ефективност во работењето на ДПРСМ

Повеќе
post-img

Повик до политичките партии за потпишување на Декларација за приоритетно донесување на Законот за спречување и заштита од дискриминација од страна на Собранието на Република Северна Македониј

Повеќе
post-img

Четврти мониторинг извештај за работата на Државното правобранителство на РСМ

Повеќе
post-img
post-img

ПОКАНА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ 04/2020

Повеќе
post-img

Кога чуварите на правото ќе потфрлат, граѓаните го носат товарот

став на Блупринт групата на граѓански организации за реформи во правосудството во врска со укинувањето на Законот за спречување и заштита од дискриминација

Повеќе
post-img
post-img

Владеењето на правото и демократските начела во време на вонредна состојба

Пандемијата на коронавирус болеста КОВИД-19 предизвика глобална здравствена, економска и социјална криза, која ја затекна Република Северна Македонија (РСМ) во специфични услови на предизборие, распуштено Собрание и техничка Влада составена од дотогаш владеачката коалиција и опозицијата.

Вонредната ситуација предизвикана од заканите од коронавирусот по јавното здравје и економијата, како и потребата од преземање на итни мерки, беа причини техничката Влада да предложи прогласување на вонредна состојба во нашата земја.

Повеќе
post-img

Подарок под рака

Здружението на граѓани „Медиа плус“ работи на проектот „Подарок под рака“, чија цел е преку истражување на практиките на донирање, спонзорирање  и соработка на компаниите со општините, сакаме јавно да укажеме на можни коруптивни делувања, со што делуваме во сузбивањето на корупцијата преку зголемување на свеста кај граѓаните. При тоа, истражувачкото новинарство е една од алатките за постигнување на целта.

Повеќе
post-img

Реакција по укинувањето на законот за спречување и заштита од дискриминација

Повеќе
post-img
post-img

Родовата еднаквост како приоритет во вонредна состојба

Повеќе
post-img

ПОКАНА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ 03/2020

Повеќе
post-img

Заштита на човековите права во вонредни услови

Повеќе
post-img
post-img

Родовата еднаквост и образованието

Образованието е катализатор на социјалните промени и е неопходно за постигнување на основните човекови права.  

Повеќе
post-img
29.04.2020

Уредби со законска сила за спречување на ширењето на КОВИД-19

Повеќе
post-img
post-img

Развој на системи за итна медицинска помош: пристап заснован на човекови права

Итната медицинска помош е здравствена услуга којашто ги вкрстува традиционалните дисциплини фокусирани на болести и обезбедува брза интервенција за итни случаи специфични за одредени болести, вклучувајќи компликации поврзани со бременост, заразни и незаразни болести и повреди...

Повеќе
post-img

Eфикасна кривична правда: преглед на предметите иницирани од СЈО

Повеќе
post-img

Aнализа на квалитетот на реформите кои се однесуваат на избор, избор во повисок суд и разрешување на судиите

Повеќе
post-img

КВИЗ: Препознај ја дискриминацијата

Преку неколку примери треба да определиш дали во дадените ситуации постои дискриминација. Овој квиз е подготвен од Институтот за човекови права во рамки на проектот „Сексуална ориентација и родов идентитет (СОРИ) - Заштита од дискриминација“

Повеќе
post-img
13.04.2020

РЕАКЦИЈА

Повеќе
post-img

ИСТРАЖУВАЧКА СТОРИЈА: Загадување - Кампањите 10 пати поскапи од мерните станици

Повеќе
post-img
post-img

Анализа за спроведување на антикорупциски превентивни и интерни мерки

Повеќе
post-img

Квантитативно истражување за мерење на свесноста на граѓаните на Република Северна Македонија

Повеќе
post-img

ВИДЕО: Заклучоци и препораки од набљудувањето на Судскиот Совет

Повеќе
post-img

Човекови права во време на КОВИД- 19

Повеќе
post-img

ИНФОГРАФИЦИ: Човекови права во време на КОВИД-19 на ромски и турски

Повеќе
post-img

ИНФОГРАФИЦИ: Човекови права во време на КОВИД-19 на албански и влашки

Повеќе
post-img

Бесплатна правна помош

Институтот за човекови права се залага за обезбедување, промовирање, унапредување и заштита на човековите права. За таа цел Институтот за човекови права се регистрираше за давање на примарна правна помош.

Повеќе
post-img

Мониторинг-извештај за работата на Судскиот совет на РСМ бр. 6

Повеќе
post-img

ИСТРАЖУВАЧКА СТОРИЈА: Мeдиумскиот простор нереформиран, сменети начините на контрола и влијание

Повеќе
post-img
post-img

ИСТРАЖУВАЧКА СТОРИЈА: Општината Струга го удри меракот на 50 илјади квадрати од крајбрежниот струшки „Еуротел“

Повеќе
post-img

Aнализа на капацитетите и ресурсите на Jавното обвинителство во РСМ

Повеќе
post-img
post-img

ИСТРАЖУВАЧКА СТОРИЈА: Непотизам - Властите се менуваат, „роднините“ остануваат

Повеќе
post-img

Обука за финансии, јавни набавки, царини и корупција

Повеќе
post-img
post-img
post-img

Трета работилница за одговорност, ефективност и транспарентност во судството

Повеќе
post-img

ИСТРАЖУВАЧКА СТОРИЈА: Излегуваат на виделина „грешките“ во скапите набавки на медицинска опрема

Повеќе
post-img

Потребно e свикување на подготвителна седница или јавна расправа во Уставниот суд на која експертската јавност би имала можност да даде своја правна аргументација за Законот за спречување и з

Повеќе
post-img

Со пролонгирање на изборот на судии се доведе во прашање и ефикасноста и ефективноста на Судскиот совет при избор и разрешување на судии

Повеќе
post-img

Прилепската арена сè уште празна

Повеќе
post-img
post-img

ИСТРАЖУВАЧКА СТОРИЈА: Законски недоследности: Медали за едни, награди за други

Повеќе
post-img
post-img

Политики за развој на микропретпријатијата во сопственост на жени во прекуграничната област : физибилити студија

Повеќе
post-img
post-img
post-img
post-img

ИНФОГРАФИК: Разрешување на судии и претседатели на судови

Повеќе
post-img

ВИДЕО: Истражување за работата на судската администрација

Повеќе
post-img
post-img

Повик зa научни трудови

Повеќе
post-img

Трет мониторинг извештај за работата на Државното правобранителство на РСМ

Повеќе
post-img

Годишна конференција

Повеќе
post-img

Методологија за следење на промените во законодавството и нивно влијание во судството

Повеќе
post-img

Брифинг за новинари: Законот за поништување на лустрацијата треба да биде донесен пред да се распушти Собранието

Повеќе
post-img

Истражување за искуствата и знаењата за спречување и заштита од дискриминација на ранливите групи на граѓани

Повеќе
post-img

ВИДЕО: Извади ја корупцијата од под тепих

Повеќе
post-img
post-img

ВИДЕО: Зголемен јавен надзор врз Антикорупциска и Антидискриминациска комисија

Повеќе
post-img

Мониторинг извештај за работата на Судскиот совет бр. 5 (1 септември - 15 декември 2019 г.)

Повеќе
post-img
post-img

Втор мониторинг извештај за работата на ДКСК - конференција

Повеќе
post-img
post-img

Индикатори за независно судство кои се однесуваат на Судскиот совет според Европска мрежа на судски совети

Повеќе
post-img
post-img

Дали новите реформи ќе ги решат старите предизвици во судството? - Експертска дебата

Повеќе
post-img

Завршна конференција и презентација на резултати од истражување

Повеќе
post-img

Правните последици од процесот на лустрација сè уште остануваат во сила

Повеќе
post-img
post-img

Инфографик - резултати од истражување и компаративна анализа

Повеќе
post-img
post-img
post-img

Уставниот суд, преку злоупотреба на институтот „правна сигурност“, се обидува да ги спаси од кривичен прогон обвинетите и осомничените за злоупотреби

Повеќе
post-img
29.11.2019

Прес конференција пред Собранието на Р.С. Македонија

Повеќе
post-img

Одржан втор состанок на Советодавната работна група - 25.11.2019 година.

Повеќе
post-img

Записник - втората средба на Советодавната работна група

Повеќе
post-img

Испитување на јавното мислење во однос на перцепцијата на граѓаните во поглед на ефикасноста и ефективноста на судската администрација

Повеќе
post-img
post-img

Трибина за транспарентна и отчетна Анти-дискриминациска комисија

Повеќе
post-img
post-img

Втора работилница за одговорност, ефективност и транспарентност во судството - Извештај

Повеќе
post-img

Втора работилница за одговорност, ефективност и транспарентност во судството

Повеќе
post-img
post-img
post-img

ВИДЕО: Што е Државна комисија за спречување на корупција?

Повеќе
post-img

Работилница за комуникациските потреби и капацитети на членовите на ССРСМ

Повеќе
post-img

Инфографици - Мониторинг извештај за работата на Судскиот совет бр. 4

Повеќе
post-img

Презентација на Прв квартален извештај од мониторинг на ДКСК

Повеќе
post-img
post-img

Дебата на тема: „Дали новите реформи ќе ги решат старите предизвици во судството?“

Повеќе
post-img
19.09.2019

КВИЗ: Колку ги познаваш твоите права?

Повеќе
post-img
17.09.2019

КВИЗ: Колку ги познаваш твоите права? - РЕЗУЛТАТИ

Повеќе
post-img
16.09.2019

Ден на граѓанските организации

Повеќе
post-img
16.09.2019

Сексизам

Повеќе
post-img

ПОВИК за доделување грантови на граѓански организации

Повеќе
post-img

БЛУПРИНТ ГРУПА: СЈО како институција треба да продолжи со работа

Повеќе
post-img
post-img

БЛУПРИНТ ГРУПА: Предложените амандмани би ја нарушиле интеграцијата и автономното постапување на СЈО

Повеќе
post-img
post-img
post-img
post-img

Повик за истражувачки стории 2019

Повеќе
post-img

Tрет Караван за информирање и едукација на граѓаните

Повеќе
post-img

Анализа на законскиот мандат на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација и предусловите за транспарентност, отчетност и ефективност

Повеќе
post-img

Блупринт група: СЈО како институција треба да се интегрира, а не преку ноќ да се асимилира во јавнообвинителскиот систем

Повеќе
post-img

Втор Караван за информирање и едукација на граѓаните

Повеќе
post-img

ИНФОГРАФИК - Оценка на јавното мислење и нивото на перцепција за СО и РИ како основи за дискриминација

Повеќе
post-img
post-img

Дводневна обука за заштита од дискриминација врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет бр. 3

Повеќе
post-img

Прва работилница за одговорност, ефективност и транспарентност во судството - Извештај

Повеќе
post-img

Конференцијата „Градење заедничка иднина“ и саем на проекти

Повеќе
post-img

Прва работилница за одговорност, ефективност и транспарентност во судството

Повеќе
post-img

ВИДЕО - Програма за застапување

Погледнете го илустративното видео за програмата за застапување на граѓани кои биле жртви на дискриминација врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет во рамките на проектот "Заштита од дискриминација врз основа на СО и РИ".

Повеќе
post-img

Одржана прес-конференција за Вториот мониторинг извештај за работата на Државното правобранителство на РСМ

Повеќе
post-img

Втор мониторинг извештај за работата на Државното правобранителство на РСМ

Повеќе
post-img
post-img

Дискриминација врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет

Повеќе
post-img
post-img

Дводневна обука за заштита од дискриминација врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет бр. 2

Повеќе
post-img
12.06.2019

Реакција - Граѓански организации

Повеќе
post-img

Oдржана обука на тема „Инспекции и Контроли во Албанија“ за жени претприемачи со цел развој на микро – претпријатија во регионот Елбасан

Повеќе
post-img
post-img

Изменета методологија за следење на работата на Судскиот совет согласно новиот Закон за Судски совет

Повеќе
post-img
03.06.2019

10 години Институт за човекови права

Повеќе
post-img

ИСТРАЖУВАЧКА СТОРИЈА: МАТНИ МИЛИОНСКИ ТЕНДЕРИ ЗА ВОДОВОДНА ОПРЕМА

Повеќе
post-img

Oдржана обука на тема „Инспекции и Контроли во РСМ“ за жени претприемачи со цел развој на микро – претпријатија во регионот Полог, Македонија.

Повеќе
post-img

Блупринт група: Донесените закони се добра основа за промени, потребна е доследна имплементација

Повеќе
post-img

Каравани за информирање и едукација на граѓаните како дел од проектот за Заштита од дискриминација врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет

Повеќе
post-img

Брифинг за новинари - Нов Закон за Судскиот совет на РСМ

Повеќе
post-img

Едни фирми шијат, други кешираат

Повеќе
post-img
post-img
post-img
post-img
post-img

Одржана првата обука за правни професионалци за Заштита од дискриминација врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет

Повеќе
post-img

Одржан првиот состанок на Советодавната работна група

Повеќе
post-img

Конференција „Заедничка заложба за подобри достигнувања во судството“

Повеќе
post-img
29.03.2019

ПРОИЗНЕСУВАЊЕ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА (ИЧП) ПО ОДНОС НА МИСЛЕЊЕТО НА ВЕНЕЦИЈАНСКАТА КОМИСИЈА ЗА ПРЕДЛОГ-ЗАКОНОТ ЗА СУДСКИОТ СОВЕТ

Повеќе
post-img

Покана за конференција “Заедничка заложба за подобри достигнувања во судството”

Повеќе
post-img

Покана за доставување на понуди - правни експерти обучувачи за одржување на пет работилници за одговорност, ефективност и транспарентност во судството

Повеќе
post-img

Покана за доставување на понуди - правни експерти за изготвување на истражувачки труд за практична испорака на услуги во судската администрација

Повеќе
post-img
post-img

Одржана е втората правна обука за жени преприемачи од регионот Полог

Повеќе
post-img
post-img
post-img
post-img
post-img
post-img

Усвоен Законот за заштита и спречување од дискриминација

Пратениците денеска го донесоа Законот за заштита и спречување од дискриминација, кој е со европско знаменце и е услов за пристапни преговори со ЕУ, зададен од Европската комисија...

Повеќе
post-img

Одржана е правна обука за жени преприемачи од регионот Елбасан

Повеќе
post-img

Прес-конференција за итно донесување на предлог - Законот за спречување и заштита од дискриминација

Повеќе
post-img
post-img

Кои судии ги избра Судскиот совет од октомври 2018 до јануари 2019

Повеќе
post-img

Кои претседатели ги избра Судскиот совет од октомври 2018 до јануари 2019

Повеќе
post-img

Обука за жени претприемачи за развој на микро-претпријатија во регионот Елбасан Р. Албанија

Повеќе
post-img

Втор мониторинг извештај за работата на Судскиот совет на РМ

Повеќе
post-img

Почетниот настан за одбележување на ИПА 2014 Грантова шема „Зајакнување на влијанието на граѓанското општество за ефективни реформи во правниот сектор“

Повеќе
post-img

Одржана е иницијална средба на партнерските организации со организациите соработници

Повеќе
post-img

Обука за жени претприемачи за развој на микро-претпријатија во регионот Полог - Р. Македонија

Повеќе
post-img

Инфографик бр.2: Претставки и поплаки пред Судски совет на РМ

Повеќе
post-img
post-img

Повик за истражувачки стории

Повеќе
post-img

ДОКУМЕНТ ЗА ЈАВНИ ПОЛИТИКИ ВО ОДНОС НА ПОСТАВЕНОСТА И РАБОТЕЊЕТО НА СУДСКИОТ СОВЕТ

Повеќе
post-img
post-img

Мониторинг извештај за работата на Судскиот совет на РМ во период од јуни до септември 2018 год.

Повеќе
post-img

Извештај за медиумско известување за корупција во Македонија

Повеќе
post-img
20.08.2018

Завршување на тримесечната пракса на Александер Џонсон од САД и презентација на неговото истражување

Повеќе
post-img
19.07.2018

Повелбата за фундаментални права на ЕУ и нејзиното значење

Повеќе
post-img
06.07.2018

Извештај за работата на Судскиот совет на Република Македонија за 2016 година

Повеќе
post-img
08.06.2018

Повик за волонтери - #WikiGap edit-a-thon!

Повеќе
post-img

Правен речник-поимник наменет за новинари

Повеќе
post-img

Записници и извештаи од мониторинг на седниците на ССРМ

Повеќе
post-img

АНАЛИЗА НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ИТНИТЕ РЕФОРМСКИ ПРИОРИТЕТИ ВО МАКЕДОНСКОТО ПРАВОСУДСТВО

Повеќе
post-img

Трет мониторинг извештај „РЕФОРМИ ВО СУДСТВОТО – јануари-март 2018 г.“

Повеќе
post-img

Депрофесионализација на Судскиот совет на РМ - придобивки и можни ризици

Повеќе
post-img

Транспарентност, отчетност и ефективност на ССРМ - Инфографици

Повеќе
post-img

Вечерите на женски права во Кинотеката на Македонија

Повеќе
post-img

Мониторинг извештај за работата на Судскиот совет на РМ за период декември 2017 до март 2018

Повеќе
post-img
post-img

Документарниот филм „Еднакви“ прикажан и во средните училиште на територија на Град Скопје

Повеќе
post-img
27.04.2018

Коментари на новиот предлог Закон за Законот за спречување и заштита од дискриминација

Повеќе
post-img

Премиера на докуменарниот филм „Еднакви“

Повеќе
post-img

Документарен филм „Еднакви“

Повеќе
post-img
02.04.2018

20 ГОДИНИ НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Повеќе
post-img

Како до квалитетна правда во Македонија?

Повеќе
post-img

Илустративни видеа за работата на Судскиот совет на РМ

Повеќе
post-img

Анализа - Транспарентност, отчетност и ефективност на работата на Судскиот совет на РМ

Повеќе
post-img
17.03.2018

Коментари на предлогот на Закон за изменување и дополнување на Законот за вработување на инвалидни лица објавени на ЕНЕР март 2018 г.

Повеќе
post-img
post-img

8ми март одбележан со настан во рамките на Вечери на женски права 2018

Повеќе
post-img

РЕФОРМИ ВО СУДСТВОТО – октомври-декември 2017

Вториот мониторинг извештај е продолжение на првиот извештај „Реформи во судството – од Прибе 1 до Прибе 2 и потоа“, а се однесува на последниот квартал од 2017 година. И овој извештај е базиран на истите документи кои ги утврдуваат ИТНИТЕ РЕФОРМСКИ ПРИОРИТЕТИ (ИРП) и е изработен воглавно следејќи ја Методологијата со мониторинг матрицата, изготвена во рамки на овој проект.

Повеќе
post-img
11.02.2018

Коментари на предлогот на Закон за изменување и дополнување на Законот за судовите објавен на 24.1.2018

Повеќе
post-img

До каде граѓаните можат да поднесат претставки против работењето на судиите и претседателите на судови?

Претставките и поплаките против работењето на судиите и претседателите на судови, граѓаните од сега ќе можат да ги поднесат во Судскиот совет на РМ наместо како до сега до Советот за утврдување на факти кој престана да постои...

Повеќе
post-img
post-img

Мониторинг извештај за работата на Судскиот совет на РМ и Советот за факти - бр. 4

Повеќе
post-img

Прв мониторинг извештај за работата на Државното правобранителство на РМ

Повеќе
post-img

ЗАКЛУЧОЦИ ОД ФОРУМОТ ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА ПОСВЕТЕН НА ПРАВАТА НА МАРГИНАЛИЗИРАНИТЕ ЗАЕДНИЦИ

На 6 декември 2017 година (среда) во ЕУ Инфо Центарот, во организација на Институтот за човекови права се одржа Форумот за човекови права посветен на човековите права на маргинализираните групи во Република Македонија по повод Меѓународниот ден на човекови права и слободи - 10-ти декември...

Повеќе
post-img

Покана за презентација на четвртиот мониторинг извештај за работата на Судскиот совет на РМ за периодот од август до ноември 2017 година

Повеќе
post-img

Прв мониторинг извештај „Реформи во судството – од Прибе 1 до Прибе 2 и потоа“

Повеќе
post-img

Покана за Презентација на Прв мониторинг извештај „РЕФОРМИ ВО СУДСТВОТО – ОД ПРИБЕ 1 ДО ПРИБЕ 2 И ПОТОА“

Повеќе
post-img

СТУДИСКА ПОСЕТА ВО СТРАЗБУРГ

Членовите на Извршната канцеларија и Претседателката на Институтот за човекови права (ИЧП) успешно ја реализираа студиската посета во Стразбург, Франција во рамките на Институционалниот грант поддржан од програмата на Цивика Мобилитас...

Повеќе
post-img

ГРАЃАНИТЕ И НОВИНАРИТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОСТА ВО МЕДИУМИТЕ

Повеќе
post-img

Видео за третиот мониторинг извештај

Видео од третиот мониторинг извештај за период од мај до јули 2017 за работата на ССРМ и Советот за утврдување на факти. Видеото е изработено во рамките на проектот „Зголемен јавен надзор врз работата на Судскиот совет на РМ и Советот за утврдување на факти“...

Повеќе
post-img

„Остварување на правото на слобода на изразување-теорија и практика“

Oваа анализа е изготвена во склоп на проектот „Истражувачко новинарство чувар на демократијата и човековите права“ имплементиран од страна на Центарот за уп- равување со промени и Институтот за човекови права, а финансиран од Европската Унија и кофинансиран од Британската амбасада Скопје...

Повеќе
post-img

МОНИТОРИНГ извештај ЗА РАБОТАТА НА СУДСКИОТ СОВЕТ НА РМ

Повеќе
post-img

Анкета за искуството на адвокатите во однос на ефективноста на судовите

Повеќе
post-img

ПОКАНА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ 01/2017

За потребите на проектот "Истражувачко новинарство - чувар на демократијата и човековите права“ (финансиран од Делегација на ЕУ во рамките на програмата ИПА - Инструмент за граѓанско општество и медиуми 2014), а врз основа на Договорот за грант меѓу Делегација на ЕУ и Центарот за управување со промени (ЦУП) бр. IPA/2015/370-719 од 22.11.2015 година и ко-финансиран од Британската Амбасада во Скопје (во понатамошниот текст: Договорот за грант), проектниот тим на Институтот за човекови права испраќа ПОКАНА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ...

Повеќе
post-img

Видео од мониторингот врз работата на Судскиот совет на РМ и Советот за факти

Погледнете го видеото кое дава краток преглед на работата на Судскиот совет и Советот за факти за периодот од ноември 2016 година до април 2017 година...

Повеќе
post-img

КАКО ДО ПОДОБРА ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА

Овој документ содржи препораки за подобрување на законите кои го уредуваат персоналниот данок на доход, надворешната (даночна) контрола и овластувањата на органите на прогон при спроведување на предистражни дејствија1. Документот се заснова на детална правна анализа на спроведените инспекции и контроли над 21 граѓанска организација во периодот од декември 2016 до мај 2017 година. Препораките произлегуваат од идентификуваните проблеми со кои се соочија граѓанските организаици, а се последица на одредени непрецизни законски одредби. Препораките се насочени пред сѐ кон појаснување и прецизирање на постојните законски одредби и јасно дефинирање на правата и должностите на граѓанските организации2 во случаи кога се предмет на инспекции и предистражни постапки од страна на надлежните органи и особено прецизно уредување на овластувањата на овластените лица кои ги вршат контролите односно предистражните дејствија.

Повеќе
post-img
20.07.2017

Трет мониторинг бриф за извршувањето на одлуките на ЕСЧП во Република Македонија

Повеќе
post-img
14.07.2017

Извештај за работата на Советот за утврдување на факти и покренување на постапка за утврдување одговорност за судија за судија за периодот од 1 јануари до 30 јуни 2017 годи

Повеќе
post-img

МЕТОДОЛОГИЈА

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА СЛЕДЕЊЕ НА ИНСТИТУЦИИ ОД ПРАВОСУДНИОТ СИСТЕМ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО ЦЕЛ ИДЕНТИФИКУВАЊЕ НА РЕФОРМИТЕ КОИ БЕА УТВРДЕНИ КАКО ПРИОРИТЕТ (ИРП)

Повеќе
post-img
04.07.2017

Видео „Измени за правен систем без дискриминација“

Повеќе
post-img

Резиме од мониторингот на седницата на Судскиот совет на РМ - 3 јули 2017 година

На 3 јули 2017 година Судскиот совет го усвои Годишниот извештај за работа на ССРМ за 2016 година...

Повеќе
post-img

ВОДИЧ низ претходната кривична постапка

Повеќе
post-img

Мониторинг извештај за работата на Судскиот совет на РМ и Советот за утврдување на факти-бр.2

Повеќе
post-img

Повик за објавување на статии во стручно списание Правен дијалог

Повеќе
post-img

ВОДИЧ за правата и обврските на граѓанските организации во случај на надзор од инспекцијата на трудот

Повеќе
post-img

ВОДИЧ за правата и обврските на граѓанските организации во случај на надворешна даночна контрола од страна на Управата за јавни приходи

Повеќе
post-img

Презентација на вториот квартален извештај од мониторингот врз работата на Судскиот совет на РМ

Повеќе
post-img

Извештај на независен ревизор за Институционалниот грант

Извештајот на независен ревизор за Институционалниот грант на ИЧП за период од 01.04.2016 до 31.03.2018 е достапен на следниот линк...

Повеќе
post-img
post-img

Видео: Судски совет на РМ

Видеото за работењето на Судскиот совет на Република Македонија е подготвено во рамки на проектот „Зголемен јавен надзор врз работата на Судскиот совет на РМ“ реализиран од Институтот за човекови права, со поддршка од Британската амбасада во Скопје...

Повеќе
post-img

ГОДИШЕН МОНИТОРИНГ БРИФ ЗА ИЗВРШУВАЊЕТО НА ОДЛУКИТЕ НА ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2016

Повеќе
post-img

Недостатоци во Законот за кривичната постапка кои ги ограничуваат човековите права и слободи

Повеќе
post-img

Мониторинг извештај за работата на Судскиот совет на РМ и Советот за утврдување на факти-бр.1

Ова е првиот мониторинг извештај во рамките на проектот, кој го опфаќа периодот од ноември 2016 до јануари 2017 година. Мониторинг извештајот за транспарентноста, отчетноста и ефикасноста на Судскиот совет на РМ и Советот за утврдување на факти и покренување на постапка за утврдување одговорност на судија е подготвен врз основа на Мониторинг матрицата со утврдени индикатори...

Повеќе
post-img
08.03.2017

ДАЛИ ПРОЦЕСОТ НА ЛУСТРАЦИЈА Е ЗАВРШЕН?

Повеќе
post-img

ВТОР МОНИТОРИНГ БРИФ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ОДЛУКИТЕ НА ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА (ЕСЧП) ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Повеќе
post-img

Методологија за следење на работата на Судскиот совет на РМ и Советот за утврдување на факти

Оваа методологија на мониторинг е подготвена во рамките на проектот „Зголемен јавен надзор врз работата на Судскиот совет на РМ“ реализиран од Институтот за човекови права со поддршка на Британската амбасада во Скопје. Проектот има за цел да ја зголеми заинтересираноста на граѓаните за улогата на Судскиот совет на Република Македонија (ССРМ) и од друга страна да ја зголеми отчетноста на Судскиот совет...

Повеќе
post-img

ПОКАНА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗРАБОТКА НА ВИДЕО МАТЕРИЈАЛ

Институтот за човекови права објавува оглас за изработка на видео материјал за работата на Судскиот совет на РМ...

Повеќе
post-img

Влијанието на законската регулатива и јавните политики за јавните набавки за почитување на човековите права

Неспорна е оценката дека во Република Македонија законската регулатива која е усогласена со европските стандарди, во практиката нецелосно и несоодветно се имплементира. Сепак, не ретко токму правните празнини или нејасните, двосмислени и недоречени законски решенија се причина за повреда на основните човекови права. Вакви практики може да се најдат во повеќе закони и други прописи за кои законодавецот посочува дека се „усогласени со законодавството на ЕУ“, иако споредбата го покажува спротивното. На ваквите отстапувања во континуитет укажуваат и меѓународните организации, првенствено Европската комисија во своите извештаи за напредокот на земјата за приклучување кон Унијата...

Повеќе
post-img

Форум за човекови права

По повод Меѓународниот ден на човековите права, вчера во Јавна Соба, Институтот за човекови права организираше Форум на тема „Состојбата во Република Македонија vis a vis човековите права и слободи “...

Повеќе
post-img

Основна анализа на работењето на Судскиот совет на Република Македонија

Анализава на работењето на Судскиот совет на Република Македонија е подготвена во рамки на проектот „Зголемен јавен надзор врз работата на Судскиот совет на РМ“ реализиран од Институтот за човекови права, со поддршка од Британската амбасада во Скопје. Анализава дава преглед на актуелната состојба во однос на работењето на Судскиот совет на РМ (во натамошниот текст ССРМ). Правото на граѓанинот да му суди независен и непристрасен судија претставува основен постулат на судската власт. Независноста и непристрасноста се вредности на судската власт гарантирани со Уставот на РМ, со законите во РМ и со меѓународните документи ратификувани од РМ...

Повеќе
post-img

Повик за објавување на статии во стручно списание Правен дијалог

Институтот за човекови права (ИЧП) објавува трет Повик за објавување на статии во стручното списание Правен дијалог во рамките на Институционалниот грант поддржан од програмата на Цивика Мобилитас...

Повеќе
post-img

Студиска посета во Мадрид

Членовите на Извршната канцеларија на Институтот за човекови права (ИЧП) успешно ја реализираа студиската посета во Мадрид, Шпанија во рамките на Институционалниот грант поддржан од програмата на Цивика Мобилитас...

Повеќе
post-img

Мобилна апликација за следење на работата на Судскиот совет на РМ

Институтот за човекови права изготви мобилна апликација за следење на работата на Судскиот совет. Апликацијата може да ја преземете бесплатно на Play Google и на Apple Store под името „Sudski sovet pod lupa“. Тука ќе ги најдете сите тековни информации и извештаите изработени во рамките на проектот за работата на Судскиот совет на РМ...

Повеќе
post-img

Стратешко планирање за 2016-2020

Повеќе
post-img
09.09.2016

РЕАКЦИЈА ПО ПОВОД НАЈАВЕНИОТ ИЗБОР НА СУДИИ ОД СУДСКИОТ СОВЕТ НА РМ -73

Повеќе
post-img

ПОВИК ЗА ОБЈАВА НА СТАТИЈА ВО ПРАВЕН ДИЈАЛОГ

Почитувани, Институтот за човекови права (ИЧП) објавува втор Повик за објавување на статии во стручното списание Правен дијалог во рамките на Институционалниот грант поддржан од програмата на Цивика Мобилитас...

Повеќе
post-img

Отворен повик за практикант/ка

Институтот за човекови права (ИЧП) e здружение на граѓани чија што цел е промовирање, унапредување и заштитата на човековите права и слободи во Република Македонија. ИЧП има потреба од ангажирање на практикант/ка за вклучување во административните и програмските активности...

Повеќе
post-img

Мониторинг Бриф Бр. 1

Првиот Мониторинг Бриф за извршувањето на одлуките на ЕСЧП во Република Македонија...

Повеќе
post-img

Повик за пријавување на студенти по новинарство и млади новинари

Центарот за управување со промени (ЦУП) од Скопје во соработка со Институтот за човекови права (ИЧП) од Скопје, во рамките на заедничкиот проект „Истражувачко новинарство – чувар на демократијата и човековите права“, финансиран од Европската Унија преку програмата за поддршка на граѓанскиот сектор во рамките на слободата на медиумите за 2014 година, објавуваат повик за пријавување на студенти по новинарство и млади новинари на Летниот Курс по истражувачко новинарство во областа на човековите права и правосудството кој се спроведува во рамки на предметниот проект...

Повеќе
post-img

Покана за доставување понуди 12/2016

За потребите на проектот "Истражувачко новинарство - чувар на демократијата и човековите права“(финансиран од Делегација на ЕУ во рамките на програмата ИПА - Инструмент за граѓанско општество и медиуми 2014), а врз основа на Договорот за грант меѓу Делегација на ЕУ и Центарот за управување со промени (ЦУП) бр. IPA/2015/370-719 од 22.12.2015 година, проектниот тим на Институтот за човекови права(ИЧП) и Центарот за управување со промени (ЦУП) испраќаат...

Повеќе
post-img

Покана за доставување понуди 11/2016

За потребите на проектот "Истражувачко новинарство - чувар на демократијата и човековите права“ (финансиран од Делегација на ЕУ во рамките на програмата ИПА - Инструмент за граѓанско општество и медиуми 2014), а врз основа на Договорот за грант меѓу Делегација на ЕУ и Центарот за управување со промени (ЦУП) бр. IPA/2015/370-719 од 22.12.2015 година, проектниот тим на Институтот за човекови права(ИЧП) и Центарот за управување со промени (ЦУП) испраќаат...

Повеќе
post-img

Повик за доделување грантови на граѓански организации

Центарот за управување со промени (ЦУП) од Скопје во соработка со Институтот за човекови права (ИЧП) од Скопје, во рамките на заедничкиот проект „Истражувачко новинарство – чувар на демократијата и човековите права“, финансиран од Европската Унија преку програмата за поддршка на граѓанскиот сектор и слободата на медиумите 2014, објавуваат повик за доделување на грантови за граѓански организации (ГО) за акции во рамки на грантова шема на односниот проект...

Повеќе
post-img
16.06.2016

Соопштение на ИЧП

Повеќе
post-img
13.06.2016

ПОДДРШКА НА ИНСТИТУТОТ ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА (ИЧП) НА БРИОНСКАТА ИЗЈАВА ЗА НАЧЕЛАТА НА НЕЗАВИСНОСТ НА СУДСТВОТО

Повеќе
post-img

Обука на тема “Истражувачкото новинарство – чувар на демократијата и човековите права”

Центарот за управување со промени, во рамките на проектот финансиран од Европската Унија, а во соработка со Институтот за човекови права, на Универзитетот „Гоце Делчев“ од Штип, ќе одржи обука на тема “Истражувачкото новинарство – чувар на демократијата и човековите права”. Обуката ќе се одржи на 10 и11 мај 2016 г. (вторник и среда) со почеток во 10:00 часот, а нејзината цел е да се зголемат капацитетите на студентите по новинарство и младите новинари и да ги развијат своите вештини и знаења во врска со истражувачкото новинарство...

Повеќе
post-img

Работилница на тема “Истражувачкото новинарство – чувар на демократијата и човековите права”

Центарот за управување со промени, во рамките на проектот финансиран од Европската Унија, а во соработка со Институтот за човекови права, за студентите по новинарство и односи со јавност од Државниот Универзитет - Тетово во хотелот “Буши” во Скопје ќе одржи работилница на тема “Истражувачкото новинарство – чувар на демократијата и човековите права”...

Повеќе
post-img

Работилница на тема “Истражувачкото новинарство – чувар на демократијата ичовековите права”

Центарот за управување со промени и Институтот за човекови прававо рамките на проектот финансиран од Европската Унија, на Правниот факултет “Јустинијан Први” на Универзитетот Св. Кирил и Методиј ќе одржи работилница на тема “Истражувачкото новинарство – чувар на демократијата ичовековите права”...

Повеќе
post-img

Дали се одговорни правосудните институции во Македонија!?

Повеќе
post-img

ПОКАНА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ на ПОВТОРЕН ПОВИК 03/2016

За потребите на проектот "Истражувачко новинарство - чувар на демократијата и човековите права“(финансиран од Делегација на ЕУ во рамките на програмата ИПА - Инструмент за граѓанско општество и медиуми 2014), а врз основа на Договорот за грант меѓу Делегација на ЕУ и Центарот за управување со промени (ЦУП) бр. IPA/2015/370-719 од 22.12.2015 година, проектниот тим на Институтот за човекови права испраќа...

Повеќе
post-img

Покана за доставување на понуди 01/2016

За потребите на проектот "Истражувачко новинарство - чувар на демократијата и човековите права“(финансиран од Делегација на ЕУ во рамките на програмата ИПА - Инструмент за граѓанско општество и медиуми 2014), а врз основа на Договорот за грант меѓу Делегација на ЕУ и Центарот за управување со промени (ЦУП) бр. IPA/2015/370-719 од 22.12.2015 година, проектниот тим на Институтот за човекови права испраќа Покана за доставување понуди...

Повеќе
post-img

Покана за доставување на понуди на ПОВИК 02/2016 за набавка на услуги

За потребите на проектот "Истражувачко новинарство - чувар на демократијата и човековите права“(финансиран од Делегација на ЕУ во рамките на програмата ИПА - Инструмент за граѓанско општество и медиуми 2014), а врз основа на Договорот за грант меѓу Делегација на ЕУ и Центарот за управување со промени (ЦУП) бр. IPA/2015/370-719 од 22.12.2015 година (во понатамошниот текст: Договорот за грант), проектниот тим на Институтот за човекови права испраќа...

Повеќе
post-img
17.02.2016

КОМЕНТАРИ И ЗАБЕЛЕШКИ НА ПРЕДЛОГ - СТРАТЕГИЈАТА ЗА РЕФОРМИ ВО ПРАВОСУДНИОТ СЕКТОР 2016-2020 ГОДИНА ОД ИНСТИТУТОТ ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА

Повеќе
post-img
03.09.2015

Реакција на Институтот за човекови права по објавеното соопштение за јавност на Основен суд Скопје 1 од 1 септември 2015

Повеќе