about-bg

Per ne

Instituti për të drejtat e njeriut është organizatë qytetare e themeluar në Shkup në vitin 2009 dhe ka për qëllim promovimin, avancimin dhe mbrojten e lirisë dhe të drejtave njerëzore nëpërmjet edukimit të vazhdueshëm të opinionit profesional, analizës së situatave, organizimin e debateve profesionale në kuadër juridik si dhe organizimin e debateve për opinionin publik.

icon
Обезбедување, промовирање, унапредување и заштита на човековите права и слободи преку истражување анализа, едукација, застапување и други начини на дејствување.
icon
Институтот за човекови права - кредибилен и препознатлив чинител во дејстување во насока на целосно обезбедување, промовирање, унапредување и заштита на човековите права и слободи.
icon
Симбиоза на знаење и искуство во областа на човековите права и слободи и ентузијазам во спроведување на визијата и мисијата.
icon
Еднаквост и недискриминација Социјална кохезија Транспарентност и отчетност Професионалност Демократски дијалог и управување

Стратешки приоритети

slide-img

Правосудство и човекови права

slide-img

Правна сигурност

slide-img

Промоција на човековите права и слободи

slide-img

Еднаквост и недискриминација

slide-img

Уставниот суд - Гарант за заштитата на човековите права

slide-img

Борба против корупција

slide-img

Учество во процесот на преговорите за пристапување кон ЕУ

slide-img

Институционален и организациски развој на ИЧП

arrow-left arrow-right

Организациска структура