news-bg

Новости

Проект:
Заедничка заложба за подобри достигнувања во судството

Курс за одговорност, ефикасност и транспарентност на судството

Курсот е достапен на следниот линк преку логирање на Академијата за човекови права: https://ihracademy.org.mk/

project-img