projects-bg

Тековни проекти

project-img

ЗГОЛЕМЕН ЈАВЕН НАДЗОР НАД УПРАВНИОТ СУД

Повеќе
project-img

УСТАВНИОТ СУД – ЗАШТИТНИК НА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА

Повеќе
project-img

ЗАЕДНО ЗА ПОКВАЛИТЕТНО ЛОКАЛНО НОВИНАРСТВО

Повеќе
project-img

ЗА ПРАВДА – ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА НЕЗАВИСНО И ЕФИКАСНО СУДСТВО

Повеќе
project-img

ПРИСТАП ДО ПРАВДА ЗА СИТЕ

Подобрување на пристапот до правдата за сите, особено за ранливите и маргинализирани групи граѓани во Северна Македонија.

Повеќе