news-bg

Новости

Проект:

КВИЗ: Колку ги познаваш твоите права?


За Денот на граѓанските организации, настан организиран од Civica Mobilitas на 14 Септември 2019 на Плоштадот Скендербег, Институтот за човекови права подготви квиз преку кој посетителите имаа шанса да го проверат своето познавање од областа на човековите права. Квизот е достапен подолу.


Доколку не ви го отвора квизот подолу, истиот можете да го пронајдете на следниот линк.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeH0M6918bEKOWorAJu3eQ_e9_h1f7s94oxms8QUg6BjAfHnw/viewform