news-bg

Новости

Проект:
ЗГОЛЕМЕН ЈАВЕН НАДЗОР НАД РАБОТЕЊЕТО НА СУДСКИОТ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Мониторинг извештај за работата на Судскиот совет на РМ за период декември 2017 до март 2018

Мониторинг извештај за работата на Судскиот совет на РМ  за период декември 2017 до март 2018

MK

ALB