news-bg

Новости

Проект:

ПОДДРШКА НА ИНСТИТУТОТ ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА (ИЧП) НА БРИОНСКАТА ИЗЈАВА ЗА НАЧЕЛАТА НА НЕЗАВИСНОСТ НА СУДСТВОТО

Поддршката на Институтот за човекови права (ИЧП) на Брионската изјава за начелата на независност на судството можете да ја најдете на следниов линк.