news-bg

Новости

Проект:

Седми регионален форум за владеење на правото во Југоисточна Европа

На 16 и 17 октомври се одржа Седмиот регионален форум за владеење на правото во Југоисточна  Европа организиран од страна на AIRE CENTRE и Civil Rights Defenders. Целта на форумот е да се промовира имплементацијата на Европската конвенција за човекови права на домашно ниво, да се поттикне регионалната соработка со цел континуиран развој на владеење на правото и заштита на човековите права во услови на КОВИД-19. На форумот како претставник од Институтот за човекови права учествуваше проектната координаторка Весна Стефановска. 

project-img