news-bg

Новости

Проект:
ПРИСТАП ДО ПРАВДА ЗА СИТЕ

ВИДЕО: ПРИСТАП ДО ПРАВДА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Во октомври 2022 година ги прашавме граѓаните кое е нивното мислење за пристапот до правда во Република Северна Македонија.

Погледнете го видеото да дознаете кое се заклучоците од телефонската анкета и која е перцепцијата на граѓаните за пристапот до правда во нашата држава.