news-bg

Новости

Проект:
ЗАЕДНИЧКА ЗАЛОЖБА ЗА ПОДОБРИ ДОСТИГНУВАЊА ВО СУДСТВОТО

Записник - втората средба на Советодавната работна група

На ден 25.11.2019 година беше одржана средба на Советодавната работна група во рамки на проектот ,,Заедничка заложба за подобри достигнувања во судството”. Записникот е достапен на линкот подолу: 

Записник - Втор состанок на Советодавна работна група - 25.11.2019.pdf