projects-bg

Реализирани проекти

Заедничка акција за итни реформи во судството

news-bg

Новости

post-img

АНАЛИЗА НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ИТНИТЕ РЕФОРМСКИ ПРИОРИТЕТИ ВО МАКЕДОНСКОТО ПРАВОСУДСТВО

Повеќе
post-img

Трет мониторинг извештај „РЕФОРМИ ВО СУДСТВОТО – јануари-март 2018 г.“

Повеќе
post-img
post-img

Како до квалитетна правда во Македонија?

Повеќе
post-img

РЕФОРМИ ВО СУДСТВОТО – октомври-декември 2017

Вториот мониторинг извештај е продолжение на првиот извештај „Реформи во судството – од Прибе 1 до Прибе 2 и потоа“, а се однесува на последниот квартал од 2017 година. И овој извештај е базиран на истите документи кои ги утврдуваат ИТНИТЕ РЕФОРМСКИ ПРИОРИТЕТИ (ИРП) и е изработен воглавно следејќи ја Методологијата со мониторинг матрицата, изготвена во рамки на овој проект.

Повеќе
post-img

Прв мониторинг извештај „Реформи во судството – од Прибе 1 до Прибе 2 и потоа“

Повеќе
post-img

Покана за Презентација на Прв мониторинг извештај „РЕФОРМИ ВО СУДСТВОТО – ОД ПРИБЕ 1 ДО ПРИБЕ 2 И ПОТОА“

Повеќе
post-img

Анкета за искуството на адвокатите во однос на ефективноста на судовите

Повеќе
post-img

МЕТОДОЛОГИЈА

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА СЛЕДЕЊЕ НА ИНСТИТУЦИИ ОД ПРАВОСУДНИОТ СИСТЕМ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО ЦЕЛ ИДЕНТИФИКУВАЊЕ НА РЕФОРМИТЕ КОИ БЕА УТВРДЕНИ КАКО ПРИОРИТЕТ (ИРП)

Повеќе
post-img

Дали се одговорни правосудните институции во Македонија!?

Повеќе