news-bg

Новости

Проект:
КОНТРОВЕРЗНИ ПРАШАЊА ВО УЧИЛИШНАТА ПРОГРАМА - РАЗВИВАЊЕ ЕФЕКТИВНИ ПРАКТИКИ И ПРИСТАПИ ВО НАСТАВАТА И УЧЕЊЕТО

ВИДЕО: Зборуваме со ученици на тема „Контроверзни прашања“

Зборувавме со ученици на тема „Контроверзни прашања“, што мислат тие за истите и колку се застапени за време на наставата.

Oва видео е изработено во рамки на проектот „Контроверзни прашања во училишната програма – развивање ефективни практики и пристапи во наставата и учењето“ поддржан од заеднички проект помеѓу Европската Унија и Советот на Европа.Видеото е достапно и на албански и англиски јазик.