news-bg

Новости

Проект:
ЧОВЕКОВИ ПРАВА ЗА СИТЕ

Обуката за Примена на пристапот заснован на човекови права во политиките и програмските процеси на институциите

Обуката за Примена на пристапот заснован на човекови права во политиките и програмските процеси на институциите се одржа на 5 и 6 октомври. Учесниците, претставници од државните институции, за време на обуката се запознаа со пристапот заснован на човекови права (ПЗЧП). Што е ПЗЧП и кои се целите на овој пристап, односно како и на кој начин овој пристап треба да се применува при креирање на политиките на државните органи се само дел од прашања кои беа обработувани за време на обуката.

Оваа обука се одржа во рамки на проектот „Човекови права за сите“ кој е поддржан од Европската Унија.

project-img project-img project-img project-img project-img