projects-bg

Тековни проекти

Зголемен јавен надзор на работата на Антикорупциска и Антидискриминациска комисија

project-img project-img
news-bg

Новости

post-img
post-img
post-img
post-img

Анализа за спроведување на антикорупциски превентивни и интерни мерки

Повеќе
post-img

Квантитативно истражување за мерење на свесноста на граѓаните на Република Северна Македонија

Повеќе
post-img

Истражување за искуствата и знаењата за спречување и заштита од дискриминација на ранливите групи на граѓани

Повеќе
post-img

ВИДЕО: Зголемен јавен надзор врз Антикорупциска и Антидискриминациска комисија

Повеќе
post-img
post-img

Втор мониторинг извештај за работата на ДКСК - конференција

Повеќе
post-img
post-img

Трибина за транспарентна и отчетна Анти-дискриминациска комисија

Повеќе
post-img

ВИДЕО: Што е Државна комисија за спречување на корупција?

Повеќе
post-img

Презентација на Прв квартален извештај од мониторинг на ДКСК

Повеќе
post-img
post-img
post-img
post-img

Анализа на законскиот мандат на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација и предусловите за транспарентност, отчетност и ефективност

Повеќе
post-img